Заснемания и експертизи

  • заснемане на съществуващи сгради и съоръжения
  • изработка на технически експертизи 
  • изработка на конструктивни становища