За Компанията

  • “СМ Инженеринг” е дружество с ограничена отговорност създадено в началото на 2005 година от инж. Милен Павлов и инж. Светослав Трифонов, като естествено продължение на съвместната им проектантска дейност. Дружеството се представлява и управлява от инж. Милен Павлов.
  • “СМ Инженеринг” е дружество развиващо дейност в сферата нa услугите с оcновен предмет Инвестиционно проектиране.
  • Дружеството предлага тясно специализирани проектантски услуги по част Строителни конструкции на жилищни, обществени и административни сгради; вилни селища; търговски центрове; складови и производствени сгради  и др.
  • Проектантският екип се състои от висококвалифицирани строителни инженери структурирани в две направления: стоманобетонни конструкции и стоманени конструкции. Към дружеството има асоциирани независими консултанти, притежаващи право за извършване на технически контрол в инвестиционното проектиране.
  • “СМ Инженеринг” е част от семейството на :                                                     

            "СМ Контрол” ООД                       "СМ Транспорт” EООД