Проектиране на строителни конструкции

  • монолитни стоманобетонни конструкции
  • сглобяеми стоманобетонни конструкции от обикновен и напрегнат бетон
  • стоманени конструкции
  • дървени конструкции
  • укрепване на строителни изкопи с шлицови стени, пилоти, почвени гвоздеи
  • упражняване на авторски надзор