Консултации в областта на проектирането

  • извършване на оценка на съответствието на проектна документация с нормативната уредба
  • извършване на оценка на техническата и икономическа пригодност на проектна документация