Хипермаркет "КАУФЛАНД" м."Арите", гр. КазънлъкКонструкцията е проектирана като стоманобетонна, сглобяема с единични фундаменти. Статическата схема на конструкцията в напречно направление представлява триотворна рамка с отвор 17м. със запънати колони във фундаментите и ставно стъпване на ригела.Сеизмичното въздействие се предвижда да се поеме чрез стоманобетонните сглобяеми колони. 
Инвеститор:  КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Година:  юни 2008г.
Фаза:  ТП
РЗП:  5400 кв.м.  
Архитект:  арх. А. Димитров
Проект по част:  конструкции
Статус: в експлоатация

Хипермаркет "КАУФЛАНД" м."Арите", гр. Казънлък