Търговско-административна сграда бул. "Ал. Maлинов", гр. София-I вар.Офисна сграда на седем надземни нива и два сутерена. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова. Фундирането на сградата е реализирано чрез фундаментна плоча и единични фундаменти. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби. 
Инвеститор: "ИНТЕРСТАД" ООД 
Година: ноември 2006г.  
Фаза: TП  
РЗП: 6500 кв.м.   
Архитект: арх. Д. Паскалев 
   

Търговско-административна сграда бул. "Ал. Maлинов", гр. София-I вар.