Офис сграда с подземен етаж м. "Кръстова вада", гр. СофияОфисна сграда на осем нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова с периферни щурцове. Фундирането е чрез ивични фундаменти и фундаментнa плочa. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби и ядра. 
Инвеститор: "Ню Ленд Дивелопмент" ООД  
Година:  август 2008г 
Фаза:  ТП
РЗП:  3500 кв.м. 
Архитект:  арх. Ю. Пиперов  
Проект по част:  Конструкции, ВиК 
Статус: в строеж

Офис сграда с подземен етаж м. "Кръстова вада", гр. София