Фабрика за захарни изделия - "ПРЕСТИЖ", гр. В.ТърновоОбектът се състои от два температурни блока - едноетажни, двуотворни, пълностенни стоманени рамки, всеки от тях с отвор 24м. Статическата схема на напречните рамки е избрана ставно опиране на колоните към фундаменти и кораво свързване към ригелa.Пространственото укрепване е посредством система напречни и надлъжни хоризонтални връзки в покривната конструкция и вертикални връзки между колоните. 
Инвеститор: „ПРЕСТИЖ” ООД 
Година: октомври 2006г. 
Фаза:
РЗП: 8600 кв.м. 
Архитект: арх. М. Станева  
Проект по част: Конструкции
Статус: в строеж  

Фабрика за захарни изделия - "ПРЕСТИЖ", гр. В.Търново