Завод за сухи строителни смеси и пастообразни мазилки "Weber", гр. КостинбродКонструкцията на основното хале е отделена на фуга от всички останали конструктивни елементи. Носещите рамки се състоят от пълностенни колони и покривни ригели на отвор 19м.Фундирането е решено чрез плоски единични фундаменти, свързани помежду си с рандбалки и цокълни стени. 
Инвеститор: „SAINT GOBAIN WEBER-България” ЕООД 
Година: април 2008г. 
Фаза: ТП
РЗП: 2300 кв.м. 
Архитект: арх. Р. Марков 
Проект по част: Конструкции
Статус: в експлоатация 


Завод за сухи строителни смеси и пастообразни мазилки "Weber", гр. Костинброд