"SunFlower"-Жилищна сграда с подземни гаражи, м."Гео Милев", гр.СофияЖилищна сграда на осем надземни нива и едно ниво сутерен. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова. Фундирането на сградата е реализирано чрез фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби и ядра. 
Инвеститор: "ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ" ООД
Година: ноември 2012г.
Фаза: TП  
РЗП: 2200 кв.м.  
Архитект: арх.С. Бачев
Статус: в експлоатация 


"SunFlower"-Жилищна сграда с подземни гаражи, м."Гео Милев", гр.София