"CAYENNE"- МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ПГ И ТП М. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ -7-ми-11-ти КМ", РАЙОН МЛАДОСТ, СОКонструкцията на офисната сграда е решена като монолитна и безгредова. Фундирането на сграда е решено с гладка фундаментна плоча с дебелина 130см в зоната на високата част на сградата и 50 см в зоната само с две етажни плочи. Конструктивното решение предвижда структурната фасада да участва в поемането на сеизмичните въздействия.
Инвеститор: „КАЙЕН" ООД
Година: 2016
Фаза: Технически проект
РЗП: 17000 кв.м.
Архитект: Иво Петров- Архитекти
Проект по час: Конструкции
Статус: В строеж

 


"CAYENNE"- МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ПГ И ТП М. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ -7-ми-11-ти КМ", РАЙОН МЛАДОСТ, СО