КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ , жк. „Отдих и култура“, гр. ПловдивЖилищен комплекс от две сгради с общ сутерен. Конструкцията е монолитна и безгредова. Връхната конструкция е решена безфугова, като общ монолитен температурен блок с отчитане на температурните въздействия. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 90см в зоната на високата част от сградата и дебелина от 50см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат изцяло от стоманобетонни стени - шайби.
ИНВЕСТИТОР: ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
ГОДИНА: 2017
ФАЗА: Технически проект
РЗП: 22000 кв.м.
АРХИТЕКТ: Иво Петров- Архитекти
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна
СТАТУС: В строеж

КОМПЛЕКС ОТ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ , жк. „Отдих и култура“, гр. Пловдив