ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С ОФИСИ И МАГАЗИНИ, ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ТРАФОПОСТ, 1-ЕТАЖНО ТЯЛО (КПП) И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ-"GORA"-в м. “ВИТОША ВЕЦ-СИМЕОНОВО“, СOКомплекс от една административна сграда, четири жилищни сгради и КПП.
Офисната сграда се състои от осем надземни етажа и едно подземно ниво. Конструкцията на сградата е решена като монолитна и безгредова. Хоризонтални елементи: плочи и греди, вертикални елементи: колони и противоземетръсни шайби- за поемане на хоризонталните усилия от земетръс.Плочите са безгредови с дебелина 27 см, 25 см и 45 см, съобразно с подпорните разстояния и натоварванията. Колоните са оразмерени на условен центричен натиск. Размерите на колоните са съобразени и с оглед недопускане на продънване и недопустими премествания и завъртания на етажните плочи. Фундирането на офисната сграда е решено с фундаментна плоча с дебелина 110см под сградата и 50см извън нея.
Жилищни сгради:
Най-голямата като площ сграда се състои от шест надземни етажа и едно подземно ниво. Конструкцията на сградата е решена като монолитна и безгредова. Следващите две по големина са с четири надземни етажа и едно подземно ниво. Най-малката представлява три надземни и едно подземно ниво.Плочите са безгредови с дебелина 25 см и 30, съобразни с подпорните разстояния и натоварванията. Фундирането на сградите е решено с фундаментни плочи, като две по две, една спрямо друга се разделят с фуга. Дебелината на фундаментните плочи в различните зони е 40см, 50см и 60см.
ИНВЕСТИТОР: „БГ РЕИ" ЕООД
ГОДИНА: 2018
ФАЗА: Tехнически проект
РЗП: 37000 м2
АРХИТЕКТ: Иво Петров Архитекти ООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Kонструктивна
СТАТУС: в строеж

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С ОФИСИ И МАГАЗИНИ, ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ТРАФОПОСТ, 1-ЕТАЖНО ТЯЛО (КПП) И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ-"GORA"-в м. “ВИТОША ВЕЦ-СИМЕОНОВО“, СO