Цех за метални изделия, складове и администрация на "Мераков Mетал", гр.АсеновградКомплекс от офисна част и складова. Офисната е решена като монолитна, стоманобетонна с гредови плочи. Склада се състои от четири двукорабни стоманени халета на 18м отвор. Фундирането е чрез единични фундаменти, рандбалки и цокълни стени. 
Инвеститор: „МЕРАКОВ МЕТАЛ” ЕООД 
Година: януари 2007г. 
Фаза: РП
РЗП: 3500 кв.м. 
Архитект: арх. Д. Янкова
Проект по част: Конструкции,ВК
Статус: в експлоатация 

Цех за метални изделия, складове и администрация на "Мераков Mетал", гр.Асеновград