ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ПЛЪТНА ОГРАДА, р-н СЕРДИКА, СОЖилищна сграда с едно подземно, едно приземно и пет надземни жилищни етажа.Плочите са като безгредови с дебелина 20см, която е съобразена с подпорните разстояния. Покривната плоча отново е безгредова с дебелина 20см. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат изцяло от стоманобетонни стени - шайби.
Фундирането на жилищната сграда е решено с фундаментна плоча с дебелина 70см, под високата част на сградата и 40см под едноетажната част.
ИНВЕСТИТОР: Атлас Груп 2000 ООД
ГОДИНА:2017
ФАЗА: Технически проект
РЗП: 4 677.16 м2
АРХИТЕКТ:СТУДИО ТАНКОВ АРХИТЕКТИ ЕООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ:Конструктивна
СТАТУС: в строеж

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ПЛЪТНА ОГРАДА, р-н СЕРДИКА, СО