Жилищна сграда с ателиета и комплексно обществено обслужване в местност „Витоша ВЕЦ-Симеоново, район Лозенец, гр. София”, община София.  Жилищна сграда със осем нива: един приземен етаж и шест надземни етажа. Покривната конструкция стоманобетонна тип „плосък покрив”.Конструкцията на сградата е решена като монолитна стоманобетонна конструкция. Cъстои от следните основни елементи: • Хоризонтални елементи: плочи и греди; • Вертикални елементи: колони и противоземетръсни шайби. Плочите на всички коти са решени като безгредови, като съобразно с подпорните разстояния и натоварванията плочите са приети с дебелина: 24см. Фундирането на сградата е решено с обща фундаментна плоча с дебелина 60см. и 110см.

ИНВЕСТИТОР: „Престиж Парк Резиденс“ ООД

ГОДИНА:2019

ФАЗА:Технически проект

РЗП: 12370 кв.м.

АРХИТЕКТ: арх. Ваяна Градинарска

ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна

СТАТУС: в процес на строителство


Жилищна сграда с ателиета и комплексно обществено обслужване в местност „Витоша ВЕЦ-Симеоново, район Лозенец, гр. София”, община София.