Чрез използване на последните достижения в областта на строителството нашата цел е създаване на максимално сигурен, икономичен и технологичен проект, ориентиран към нуждите на нашите клиенти и съобразен с действащата нормативна уредба.

За своето съществуване "СМ Инженеринг" е изработил инвестиционните проекти по част "Конструктивна"  на повече от 300 обекта. Предлагаме Ви галерия с някои от основните ни проекти.