Апартаментен хотел кк. "Чайка", гр. ВарнаАпартаментен хотел на осем нива. Конструкцията е стоманобетонна монолитна, безгредова с подпорно разстояние 7м. Фундирането на сградата е реализирано чрез оребрена фундаментна плоча и скара от ивични и единични фундаменти. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби.  
Инвеститор: ВиВ - Строй ООД
Година: февруари 2008г.
Фаза: ТП
РЗП: 4900 кв.м.  
Архитект: арх. З. Щилиянова
Проект по част: конструкции,
ВиК Статус: в експлоатация

Апартаментен хотел кк. "Чайка", гр. Варна