Жилищни сгради с апартаменти и подземни гаражи гр. БанкяЧетири жилищни сгради с общ сутерен. Конструкциите на сградите са стоманобетоони, монолитни, безгредови. Фундирането на сградата е реализирано чрез фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби.   Инвеститор: " БАНКЯ ХАЙТС" ЕАД 
Година:  април 2008г.
Фаза:  ТП
РЗП:  9100 кв.м.  
Архитект:  арх. Д. Янкова
Проект по част:  конструкции, ВиК
Статус: в строеж


Жилищни сгради с апартаменти и подземни гаражи гр. Банкя