Жилищни сгради с подземни гаражи в.з. "Калфин дол", гр. СофияЖилищни сгради от четири блока на пет нива и подземни гаражи. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова. Фундирането на сградата е чрез ивични фундаменти. Сеизмичната устойчивост на сградите е осигурена чрез стоманобетонни шайби. 
Инвеститор: "РОПТРОН БЪЛГАРИЯ" ООД  
Година:  септември 2008г
Фаза:  ТП
РЗП:  6000 кв.м.
Архитект:  арх. Д. Янкова
Проект по част:  конструкции, ВиК
Статус: в строеж


Жилищни сгради с подземни гаражи в.з. "Калфин дол", гр. София