"BlueBerry"-Жилищна сграда с подземни гаражи, м. "Гео Милев"; гр.СофияЖилищна сграда на седем надземни нива и едно ниво сутерен. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова. Фундирането на сградата е реализирано чрез фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби. 
Инвеститор: "ИНФИНИТИ ПРОПЪРТИ" ООД
Година: юни 2009г.
Фаза: TП  
РЗП: 3500 кв.м.  
Архитект: арх. Б. Борисов
Статус: в експлоатация 


"BlueBerry"-Жилищна сграда с подземни гаражи, м. "Гео Милев"; гр.София