Апартаментен хотел с подземни гаражи м.”Лозенец”–Iч., гр.СофияАпартаментен хотел с офиси и подземни гаражи, състоящ се от три тела, отделени на фуга помежду си. Конструкцията на трите тела е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено с фундаментна плоча. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и ядра.  
Инвеститор: ”БЛД СОФИЯ ТАУЪР” AД
Година: май 2009г.
Фаза:
РЗП: 18000 кв.м.   
Архитект: арх. Ат. Танков
Проект по част: Kонструкции,BK
Статус: в проект 


Апартаментен хотел с подземни гаражи м.”Лозенец”–Iч., гр.София