Жилищна сграда с подземен паркинг, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", гр. СофияЖилищна сграда на пет нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова с периферни щурцове. Фундирането е чрез ивични фундаменти и фундаментнa плочa. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби. 
Инвеститор: "Гайтанов, Пенков и партньори" ООД  
Година:  септември 2008г 
Фаза:  ТП
РЗП:  6500 кв.м. 
Архитект:  арх. Ю. Пиперов  
Проект по част:  Конструкции, ВиК 
Статус: в експлоатация


Жилищна сграда с подземен паркинг, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", гр. София