Апартаментен хотел "River lodge-SPA" с. Баня, общ. РазлогАпартаментен хотел на пет нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова, с дебелина на плочата 18cm.Фундирането на сградата е реализирано чрез оребрена фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни  шайби. 
Инвеститор:  Кател ООД
Година:  март 2006
Фаза:  ТП
РЗП:  2400 кв.м.
Архитект:  арх. Д. Захариев
Проект по част:  конструкции
Статус: в експлоатация

Апартаментен хотел "River lodge-SPA" с. Баня, общ. Разлог