Апартаментен хотел м. "Герачни улици", гр. БанскоАпартаментен хотел на пет нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова.Фундирането на сградата е реализирано чрез оребрена фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни  шайби. 
Инвеститор:  "Рейнбоу Дивелопмънт" ООД  
Година:  октомври 2008 
Фаза:  ТП
РЗП:  7400 кв.м. 
Архитект:  арх. Д. Захариев
Проект по част:  конструкции
Статус: в проект 


Апартаментен хотел м. "Герачни улици", гр. Банско