Жилищна сграда за сезонно обитаване м. "Юрта", гр. Св. ВласАпартаментен хотел на пет нива. Конструкцията  е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено със скара от ивични основи.Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и ядра.  
Инвеститор: ”МТС ИНВЕСТМЪНТС” ООД  
Година: февруари 2008г.  
Фаза: ТП   
РЗП: 4897 кв.м.  
Архитект: арх. Ат. Танков  
Проект по част: Kонструкции 
Статус: в строеж 


Жилищна сграда за сезонно обитаване м. "Юрта", гр. Св. Влас