Апартаментен хотел гр. "Разлог"Апартаментен хотел, състоящ се от три тела, отделени на фуга помежду си. Конструкцията на трите тела е решена като монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено с фундаментна плоча. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и ядра.  
Инвеститор: "Спинъкър Дивелопментс"  
Година: юли 2007г.  
Фаза: ТП
РЗП: 15000 кв.м. 
Архитект: АРКА СТУДИО
Проект по част: Kонструкции 
Статус: в проект 

Апартаментен хотел гр. "Разлог"