Укрепване на 12м. строителен изкоп, кв. "Панчарево", гр. СофияУкрепване на строителен изкоп посредством почвени гвоздеи от инжекционно-пробивни(IBO) анкери R32 с дължини 12м. и 9м. Изпълнение на армирана торкрет стена 10см. Моделиране на земната среда посредством крайни елементи.  
Година:  2014г.
Фаза:  ТП
Проект по част:  конструкции
Статус: изпълнено


Укрепване на 12м. строителен изкоп, кв. "Панчарево", гр. София