"ALBA Apartments"-Жилищна сграда с офиси,гаражи и подз. паркинг, м.НПЯ "Червена звезда"(Дианабад Запад),р-н "Изгрев СОЖилищна сграда с две подземни и дванадесет надземни нива. Едноблокова безфугова конструкция с дължина 90м. Монолитна, стоманобетонна, безгредова. Фундирането е решено с фундаментна плоча с дебелина 120см, под високата част и 50см в ниската. Хоризонталните сеизмични усилия се поемат от стоманобетонни шайби и ядра и рамки. Укрепване на изкопа посредством изливни пилоти Ф50см.
Инвеститор: ”BLD Homes” 
Година: юли 2015г. 
Фаза: TП
РЗП: 20000 кв.м.   
Архитект: Танков Архитекти
Проект по част: Kонструкции
Статус: в строеж 

"ALBA Apartments"-Жилищна сграда с офиси,гаражи и подз. паркинг, м.НПЯ "Червена звезда"(Дианабад Запад),р-н "Изгрев СО