Укрепване на 8м. строителен изкоп, м. "Подуене-Център , гр. СофияУкрепване на 8m строителен изкоп посредством шлицова стена с дебелина 40см. Подиране посредством стоманени разпонки-тръби Ф500мм, навътре в парцела.Моделиране на земната среда посредством крайни елементи.  
Година:  2014г. 
Фаза:  ТП 
Проект по част:  конструкции
Статус: изпълнено

Укрепване на 8м. строителен изкоп, м. "Подуене-Център , гр. София