КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с. ВЛАДАЯ, СОЖилищен комплекс от седемнадесет къщи с по две надземни нива и едно приземно ниво.Конструкцията на сградите е решена като монолитна и безгредова с периферни греди-щурцове.Хоризонталните усилия от земетръс се поемат от стоманобетонни стени - шайби. Фундирането на жилищните сгради е решено с единични и ивични фундаменти с дебелина 40 см.
ИНВЕСТИТОР: БЛД ВЛАДАЯ ЕАД
ГОДИНА: 2016
ФАЗА: Технически проект
РЗП: 4500 кв.м.
АРХИТЕКТ: СТУДИО ТАНКОВ АРХИТЕКТИ ЕООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна
СТАТУС: В строеж

 


КОМПЛЕКС ОТ ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ с. ВЛАДАЯ, СО