КОМПЛЕКС ОТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, ГР. ПОМОРИЕ, ОБЩИНА ПОМОРИЕКомплекс от две жилищни сгради на шест надземни нива и едно подземно ниво. Конструкцията на сградата е решена като монолитна и безгредова.Хоризонталните усилия от земетръс се поемат от стоманобетонни стени - шайби. Фундирането на жилищните сгради е решено с фундаментна плочи с дебелина 50 см.
ИНВЕСТИТОР:„ГРИЙНЛАЙФ - ПОМОРИЕ" ООД
ГОДИНА: 2017
ФАЗА: Технически проект
РЗП: 9500 кв.м.
АРХИТЕКТ: СТУДИО ТАНКОВ АРХИТЕКТИ ЕООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна
СТАТУС: В строеж

КОМПЛЕКС ОТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ, ГР. ПОМОРИЕ, ОБЩИНА ПОМОРИЕ