Училищна сграда и детска градина “BRITANICA“, Драгалевци, гр. София.Конструкцията на сградите е решена като монолитна и безгредова.Плочите са решени като безгредови 25см и 30 см, съобразно с подпорните разстояния и натоварванията. Фундирането на училището е решено с единични и ивични фундаменти с дебелина 50см.  ИНВЕСТИТОР: „ДИЕЛ СКУЛ ПРОПЪРТИЙС" АД
ГОДИНА: 2017
ФАЗА: технически проект
РЗП: 9759.86 кв .м.
АРХИТЕКТ: Иво Петров Архитекти ООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна
СТАТУС: в строеж


Училищна сграда и детска градина “BRITANICA“, Драгалевци, гр. София.