УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, KK"Чайка", гр. ВарнаХотелски комплекс, състоящ се от три секции с шест надземни и три подземни нива, вътрешен и външен басейн. Укрепителна конструкция - анкерирана шлицова стена. Ниско тяло - апартаментен хотел, състоящ се от четири надземни нива.
ИНВЕСТИТОР: Лаудис Сити ООД
ГОДИНА: 2018
ФАЗА: Технически проект
РЗП: 17927 кв.м.
АРХИТЕКТ:"А енд М Проджект" ЕООД
ПРОЕКТ ПО ЧАСТ: Конструктивна
СТАТУС: в строеж

УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС, KK"Чайка", гр. Варна