Апартаментен хотел гр. РазлогАпартаментен хотел на шест нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова с подпорно разстояние 6,5м.Фундирането на сградата е реализирано чрез оребрена фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби. 
Година:  май 2007г.
Фаза:  ТП
РЗП: 6500 кв.м.
Архитект:  арх.Д. Захариев
Проект по част:  конструкции
Статус:  в проект   

Апартаментен хотел гр. Разлог