Апартаментен хотел гр. "Банско"Апартаментен хотел на шест нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова с периферни греди.Фундирането на сградата е реализирано чрез гладка фундаментна плоча. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни  шайби. 
Инвеститор:  " БУЛКОС" ООД  
Година:  март 2007 
Фаза:  ТП
РЗП:  4000 кв.м. 
Архитект:  арх. З. Щилиянова 
Проект по част:  Конструкции 
Статус: в експлоатация 

Апартаментен хотел гр. "Банско"