Хотел по плана на "Слънчев бряг - Запад"Хотелската сграда е на седем нива. Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, безгредова с периферни щурцове. Фундирането на сградата е реализирано чрез ивични и единични фундаменти. Сеизмичната устойчивост на сградата е осигурена чрез стоманобетонни шайби.  
Инвеститор: "ИВА - 2000" - ООД
Година: октомври 2005г.  
Фаза: ТП
РЗП: 2200 кв.м.  
Архитект: арх.А. Николова  
Проект по част: Конструкции 
Статус: в експлоатация


Хотел по плана на "Слънчев бряг - Запад"